Video Gallery

【圈短片】【鑽石X可樂,超有睇頭!】沈運龍:以打破健力士紀錄增加名氣、唔好一味抄襲、要不斷創新、「本地薑」絕不比歐美遜色
Copyright © Aaron Shum Jewelry. All Rights Reserved.